Næring


Vi utfører mye forskjellig innen næringsbygg, og har gjort mange store jobber innen næring.
Eksempler på hvordan type bygg kan være: lagerbygg, stålbygg, uthus til publikumsbaserte bygg med kontor og handel, samt barnehager og undervisningslokaler.

Ingenting er for stort eller for omfattende.