Betong


Heggland Bygg bygger ringmurer komplett med bunnledninger og radonsperrer.
Murpussarbeider og flislegging, samt plasstøpte betongkonstruksjoner utføres også.
Erfaring fra tidligere kunder tilsier at det er trygt og godt å kunne forholde seg til færrest mulig personer i byggeprosessen.

Vi har god erfaring med plasstøpte forstøtningsmurer i forskjellige utførelser.